Przemysł

Moje spojrzenie na przemysł. Elektrociepłownia oraz Huta Tadeusza Sendzimira w Krakowie. Miejsca widoczne z dużych odległości.